Ταχυδρομική διεύθυνση:
Österreich
Ziegler & Partner Unternehmensdienstleistungen GmbH
Yppenplatz 6/5
A-1160 Βιέννη
Τηλεφωνική γραμμή: +43 1 225635204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@market-scout.com

Deutschland
Ziegler & Partner Unternehmensdienstleistungen GmbH
Χοππεστράς 20
D-13409 Βερολίνο
Τηλεφωνική γραμμή: +49 30 20164008
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@market-scout.com

Ιδιοκτήτης
Επωνυμία και επαφή εταιρείας:
Ziegler & Partner Unternehmensdienstleistungen GmbH
Yppenplatz 6/5
A-1160 Βιέννη
Τηλεφωνική γραμμή: +43 1 225635204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@market-scout.com

Αντικείμενο της εταιρείας:
Έρευνα αγοράς και γνώμης, εκτέλεση δοκιμαστικών αγορών
Κάθισμα:
Βιέννη
Ιδιοκτησία:
100% το Πάσχα Privateigentum.
Βασική κατεύθυνση:
Dieser Internetauftritt der Ziegler & Partner Unternehmensdienstleistungen GmbH vermittelt Informationen über das Unternehmen und seine Produkte bzw. Dienstleistungen
Πληροφορίες σύμφωνα με το τμήμα 5 παράγραφος. 1 ΗΚΓ
Διευθύνων Σύμβουλος: Γκέρχαρντ Ζίγκλερ
UID: ATU69300516
Firmenbuchnummer: FN 415373 v, Handelsgericht Wien
Αρχή σύμφωνα με το ΗΚΓ: Magistratisches Bezirksamt για το 16$ο περιοχή
Μέλη του Επιμελητηρίου: Εμπορικό Επιμελητήριο της Βιέννης· Τμήμα Συμβούλων Επιχειρήσεων και Πληροφορικής
Επαγγελματικοί κανονισμοί: βλhttp://ris.bka.gv.at

Εικόνες:
Ιστορικό γραφικό „Tileable Ξύλο“ από Elemis μέσω https://www.transparenttextures.com/ και https://www.toptal.com/designers/subtlepatterns/.